ARTEKO JC s.r.o.

[ O nás ]Recyklace
[ Nabídka ]
[ Kontakt ]
[ Sídlo ]

Politika jakosti a EMS

ARTEKO JC s.r.o. je společnost působící v oblasti recyklace plastů dle požadavků zákazníků. Jakost se stala jedním jejích z prioritních cílů. K dosažení tohoto cíle seznamuje vedení společnosti pracovníky s touto vizí:

"Uspět v dnešním hospodářském světě znamená jediné, sloužit našim zákazníkům!"


V návaznosti na tuto vizi stanovuje vedení společnosti tuto politiku jakosti a EMS:
 • prvořadým cílem činností všech pracovníků společnosti je a musí být spokojený zákazník,
 • vybudováním fungujícího systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001 a EMS dle ČSN EN ISO 14001:2005 sledujeme i podstatné zlepšení jakosti v činnostech a komunikaci v rámci celé společnosti k čemuž vrcholové vedení společnosti pravidelně stanovuje cíle v oblasti jakosti EMS,
 • Vedení společnosti se pro dosažení těchto cílů zavazuje k neustálému zlepšování systému efektivnosti managementu jakosti a EMS, prevenci znečišťování životního prostředí, uplatňování legislativních a dalších požadavků, které se na organizaci, vzhledem k její činnosti, vztahují
 • pro uspokojení potřeb zákazníků chceme vyrábět a dodávat výrobky se špičkovou úrovní,
 • v rámci naší cenové politiky chceme dosáhnout maximální snížení provozních nákladů. To se samozřejmě projeví v přijatelné ceně našich výrobků a ve větší spokojenosti našich zákazníků,
 • zárukou kvality našich výrobků a služeb musí být správně motivovaný pracovník,
 • vysoce kvalifikovanou výrobní činnost a služby musí zajišťovat pouze stabilizovaný kolektiv dobře vybraných a odborně zdatných pracovníků,
 • lepší uspokojování potřeb zákazníka chceme docílit i zavedením zpětné vazby informací od zákazníka a rozborů konkurence,
 • v rámci udržování současné špičkové úrovně našich výrobků a služeb chceme neustále aplikovat do výroby nejmodernější technologie, ve světě vyvíjené a používané,
 • hodnocením a výběrem našich dodavatelů a rozvojem spolupráce s nimi zajišťujeme vysokou kvalitu subdodávek a tím i vysokou kvalitu našich výrobků,
 • na podporu zlepšení mezilidských vztahů uvnitř společnosti podporujeme silný a reálný sociální program. Základem systému je odborně silný, stabilizovaný a spokojený kolektiv pracovníků.
1.9.2007
Ing. Václav Svoboda
Představitel vedení pro jakost a EMS